Office visit from Mediphaco to Yangon Headoffice

Office visit from Mediphaco to Yangon Headoffice

မင်္ဂလာပါ စတန်နိုတ်မတ် customer တို့ရေ.. စတန်နိုမတ်ရဲ့ Promotion အစီအစဉ် အ နေနဲ့ စတန်နိုမတ် ဆေးဘူး (2) ဘူး ဝယ်ယူလျှင် စတန်နိုမတ် ထီး(1)ချောင်း...